Biežāk uzdotie jautājumi

Jautājumi par elektroenerģijas tirgu

Kas ir elektroenerģijas tirgus?

Elektroenerģijas tirgus ir elektrības pirkšana un pārdošana par neregulētu cenu, elektrības lietotājam brīvi izvēloties kādu no neatkarīgiem elektroenerģijas tirgotājiem. Tāpat kā jebkurā tirgū, jūs kā mājsaimniecība elektrību varat pirkt no tā tirgotāja, kura piedāvātā cena un sniegtie pakalpojumi jums šķiet visizdevīgākie, slēdzot līgumu uz noteiktu periodu. Elektroenerģijas fizisko piegādi  visiem lietotājiem turpinās nodrošina viens sadales operators – AS „Sadales tīkls”.

Kāds ieguvums ir no elektroenerģijas tirgus atvēršanas mājsaimniecībām?

Elektroenerģijas tirgus atvēršana nākotnē nodrošinās lietotājiem nozīmīgus ieguvumus. Cenu regulācijas atcelšana ir signāls citiem potenciāliem konkurējošiem tirgotājiem, ka Latvijas tirgū tiek ieviesti godīgi tirgus apstākļi, kuros iespējams strādāt. Tas nodrošinās lietotājiem plašākas izvēles iespējas un pieejamo pakalpojumu klāstu, un kvalitāti. 

Kā notiek klientu apkalpošana tirgus apstākļos?

Klientu apkalpošanu nodrošina jūsu izraudzītais tirgotājs. Latvijas mājsaimniecību tirgus modelī tirgotājs ar jums slēds vienotu līgumu, izraksta vienotu rēķinu par patērēto elektrību un tās piegādi, kā arī nodrošina ar visu nepieciešamo informāciju. 

Elektroenerģijas piegādes jautājumus tirgotājs risina sadarbībā ar sadales sistēmas operatoru AS „Sadales tīkls”, kas nodrošina elektroenerģijas patēriņa uzskaiti, bojājumu novēršanu, pieslēguma pakalpojumus, elektroapgādes tīkla uzturēšanu.

Kādi ir elektrības cenas sadārdzinājuma iemesli?

Pašlaik spēkā esošais regulētais tarifs mājsaimniecībām ir subsidēts,  OIK (Obligātā iepirkuma komponentes) pieaugums un Starta tarifs tiek subsidēts uz elektroenerģijas cenas rēķina.

Regulētā elektrības cena mājsaimniecībām Latvijā nav mainījusies kopš 2011. gada, taču šajā periodā ir notikušas izmaiņas gan valsts regulētās cenas sastāvdaļās, gan arī Nord Pool Spot elektroenerģijas biržas cenā.

Elektrības cenas pieaugumu rada šādi faktori :

  • tirgus situācijā nav pieļaujamas subsīdijas (Starta tarifs);
  • pēdējos divos gados pieaudzis OIK - valsts noteiktais atbalsts ar atjaunīgajiem resursiem un efektīvā koģenerācijā saražotai elektroenerģijai;
  • elektroenerģijas tirgus cena kopš 2011.gada ir mainījusies.

Elektroenerģijas cena veido apmēram 1/3 no kopējā rēķina, un tā atkarīga no  tirgus diktētas situācijas. Jāatgādina, ka Latvenergo ir ilgstoši subsidējusi arī elektroenerģijas cenu, jo tā regulētajā tarifā bija būtiski zemāka par faktisko tirgus cenu. Jaunajos konkurences apstākļos šāda rīcība ir prettiesiska. 

Vai, izvēloties citu elektrības tirgotāju, mājoklim tiks vilkti jauni vadi?

Nē, elektroenerģija tiks piegādāta pa tiem pašiem vadiem neatkarīgi no tirgotāja, kuru izvēlēsieties. Varam salīdzināt to ar transporta pakalpojumiem: preču piegādātāji var būt dažādi un prece, ko tie pārvadā, var atšķirties, taču ceļi, pa kuriem preci nogādā līdz pircējam, ir vieni un tie paši. Tīklu sistēmā konkurence nepastāv, jo nav iespējams katram ražotājam ierīkot savus tīklus. Tāpēc visā valstī ir vienota pārvades un sadales tīklu sistēma, kas vienādā līmenī pieejama visiem tirgotājiem.

Cik lielā mērā šobrīd konkurences trūkums ietekmē elektrības cenas pieaugumu? Kad tirgū varētu parādīties citi elektrības piegādātāji mājsaimniecībām un kā tas ietekmēs patērētājus?

Kopš 2011.gada spēkā esošajos tarifos par pirmajām 1200 kWh   („Starta”   tarifs) iedzīvotājiem nebija jāmaksā pilna reālā elektrības cena un tā ir būtiski zemāka par reālo tirgus cenu. Atverot tirgu, ikviena tirgotāja piedāvājumos ir jābūt uzrādītām   preces un pakalpojuma izmaksām. Nav ļauts ierobežot konkurenci ar tirgum neatbilstošām metodēm, piemēram, mākslīgi samazinātu cenu. Tāpēc mājsaimniecībām jārēķinās, ka tirgus apstākļos piedāvātās cenas būs augstākas. Tas nekādā veidā nav saistīts ar aktīvo tirgotāju skaitu.

Sagaidāms, ka, tāpat kā tas jau noticis Igaunijā, pēc neilga laika arī Latvijā aktīvi darbosies vairāki elektrības tirgotāji.

Pēdējās tendences liecina, ka jauni elektroenerģijas piegādātāji var rasties no negaidītiem virzieniem – elektroenerģijas tirdzniecībā iesaistās gan televīzijas pakalpojuma sniedzēji, gan gāzes elektroapgādes uzņēmumi, gan degvielas tirgotāji – uzņēmumi, kam ir jau plaši attīstīti pārdošanas un klientu apkalpošanas kanāli. Ja mājsaimniecību tirgus modeli veido pietiekoši vienkāršu, elektrības pārdošanā var iesaistīties plašāks tirgotāju loks. 

Vai tirgus situācijā Latvenergo uzņemsies rūpes par klientu arī citos jautājumos, piemēram, sadales tīklu bojājumu gadījumos?

Vienotais tirgotāja centriskais klientu apkalpošanas modelis paredz, ka jums sadarbība notiek ar jūsu tirgotāju. Tas ir, jums nav jālauza galva, vai konkrētais jautājums ir vienas vai citas institūcijas pārziņā. Ir gan jautājumi, kas arī šādā situācijā tomēr paliek AS „Sadales tīkls” (ST) komunikācijā, un tā ir bojājumu reģistrēšana. Tas ir tādēļ, lai bojājumu reģistrēšana un attiecīgi novēršana notiktu maksimāli operatīvi, pēc iespējas īsā laika sprīdī. Tāpat kā līdz šim, arī turpmāk saglabāsies atsevišķa tālruņa līnija bojājumu reģistrēšanai. Visi pārējie jautājumi ir elektroenerģijas tirgotāja pārziņā – jauni pieslēgumi, jautājumi par skaitītāju u. c. Katrs tirgotājs šos jautājumus risinās ar ST. Protams, Latvenergo šajos jautājumos ir nesalīdzināmi lielāka pieredze un kompetence, jaunajiem tirgotājiem šī sadarbība  būs izaicinājums. 

Kā atšķiras elektroenerģijas cena Latvijā un citās Eiropas valstīs?

Ja skatāmies Eiropas kontekstā, tad  Latvijā iedzīvotāji par elektroenerģiju maksā  zemāk nekā vidēji patērētāji ES valstīs. Divas reizes dārgāk nekā Latvijā par elektroenerģiju maksā mājsaimniecības Vācijā, Dānijā. Vairāk  nekā vidēji ES un Latvijā maksā arī mājsaimniecības Īrijā, Beļģijā un Austrijā. Taču jāatceras, ka katrā valstī ir atšķirīgas elektrības gala cenu veidojošās komponentes – piegādes pakalpojumi, nodokļi, atbalsta maksājumi u.c.  Tā, piemēram, Francijā elektroenerģijas cena ir zemāka nekā Latvijā, jo tur ikvienam elektroenerģijas tirgotājam tiek nodrošinātas tiesības uz vienādiem nosacījumiem iepirkt elektroenerģiju no  vietējiem atomelektrostaciju operatoriem, un elektroenerģijai, kas saražota atomelektrostacijā, ir viena no zemākajām iespējamām izmaksām. Somijā mājsaimniecības par elektroenerģiju maksā mazāk, taču šeit jāatceras, ka Somija elektroenerģiju pērk Ziemeļvalstu elektroenerģijas tirgū, kas vēsturiski ir Eiropas zemāko cenu reģions.  Latvija, atverot elektroenerģijas tirgu pilnībā, kā arī izbūvējot jaunos starpsavienojumus ar Ziemeļvalstīm, jau 2016.gadā varēs pievienoties šim zemāko cenu reģionam un elektroenerģiju pirkt par zemāku cenu. 

Kā tirgus atvēršana ietekmēs pensionārus, daudzbērnu un mazturīgās ģimenes, kuras iztika ar „Starta” tarifu, nepārsniedzot 1200 kwh gadā?

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanos ir izstrādāts atbalsta mehānisms trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm. Trūcīgajām un maznodrošinātajām personām pirmās 100 kilovatstundas un daudzbērnu ģimenēm – 300 kilovatstundas elektroenerģijas nodrošinās par līdžsinējā Starta tarifa cenu.

Jautājumi par Elektrum produktiem

Kādēļ tirgū ir nepieciešami vairāki produkti un tiem atšķiras cena?

Cenu atšķirība dažādiem produktiem ir tirgus priekšrocība – katram ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko. Līdz ar tirgus atvēršanu jums ir iespējas izdarīt izvēli par labu sev piemērotākam piedāvājumam un  norēķinu veidam. 

Ja jūsu patēriņš ir  līdz 200 kWh/mēnesī, jums būs piemērots Elektrum Universālais (cena, norēķinu vienkāršība, izmaksu prognozējamība, jo katru mēnesi tiek maksāta konstanta summa).

Ja norēķiniem izmantojat internetu un jūsu ikmēneša patēriņš ir  līdz 300 kWh/mēnesī, jums piemērotāks būs Elektrum Ekonomiskais, ko varēsiet izvēlēties pašapkalpošanās portālā e-latvenergo.lv.

Savukārt, ja jūsu ikmēneša patēriņš pārsniedz  200 kWh mēnesī, piemērotākie ir Elektrum Izdevīgais 200+ un Izdevīgais 600+. Tie nodrošina zemāku cenu par 1 kWh atbilstoši tam, kā palielinās elektroenerģijas patēriņš.

Ja aktīvi sekojat līdzi jaunumiem un spējat elastīgi piemēroties pārmaiņām, maksājot par elektrību mainīgu cenu, kāda tā tiek noteikta elektroenerģijas biržā, tad Elektrum Dinamiskais ir piemērots tieši jums, jo cena būs atkarīga no situācijas elektroenerģijas biržā „Nord Pool Spot”. 

Elektrum produktos ietverta tirgu  raksturojoša priekšrocība – pieaugot patēriņam, samazinās maksa par patērēto kWh. Ar plašāku Elektrum produktu aprakstu ikviens var iepazīties www.e-latvenergo.lv

Cik bieži var mainīt tirgotāju?

Tirgus dalībniekiem nepastāv ierobežojumi tirgotāja maiņas biežumam, taču, jāievēro elektroenerģijas tirdzniecības līgumā ietvertie nosacījumi par pirmstermiņa līguma laušanu. Elektrum produktu klāstā ir gan produkti, kuriem par pirmstermiņa līgumattiecību pārtraukšanu var tikt piemērota maksa, gan produkti, kuriem tāda netiek piemērota, piemēram, Elektrum Universālais, Elektrum Klasiskais un Elektrum Dinamiskais. 

Svarīgi atcerēties, lai slēgtu līgumu no 1. datuma tirgotājam tas ir jāpaziņo līdz iepriekšējā mēneša 15.datumam. 

Kāds ir maksimālais elektroenerģijas tirdzniecības līguma periods?

Līgumi ir beztermiņa un ar jums mēs vienojamies par konkrētu cenu un nosacījumiem uz konkrētu periodu -  piemēram,  produktiem Elektrum Universālais un Elektrum Klasiskais piedāvājuma nosacījumi ir spēkā 12 mēnešus, bet Elektrum Izdevīgais 200+,  Elektrum Izdevīgais 600+ un Elektrum Ekonomiskais - 24 mēnešus.

Izņēmums ir produkts Elektrum Dinamiskais, kuram  ir beztermiņa periods, bet mēs paturam tiesības pārskatīt maksu par tirdzniecības pakalpojumu. Produktam Elektrum Dinamiskais piedāvājam beztermiņa tirdzniecības periodu, jo elektroenerģijas cena šim produktam ir piesaistīta biržai un jūs katru mēnesi maksājat atbilstoši faktiskajai elektroenerģijas cenai biržā.

Man ir vairāki elektroenerģijas piegādes līgumi. Vai katram no tiem man jāizvēlas savs produkts?

Jūs varat izvēlēties katram līgumam piemērotāko produktu, taču pastāv iespēja arī vairākus vai visus līgumus apvienot vienā.  Tādējādi iegūsiet lielāku ikmēneša patēriņa apjomu, līdz ar to - izdevīgāku cenu. Ja vēlaties apvienot savus līgumus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā vai arī to veikt portālā e-latvenergo.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Kāpēc tiek piemērota līguma laušanas maksa?

Jums ir pieejami elektroenerģijas produkti gan ar, gan bez līguma laušanas maksu. Lai piedāvātu jums produktu par zemāku cenu, tiek paredzēti līguma nosacījumi, kas nostiprina abpusēju sadarbību. Elektroenerģijas tirgū mēs uz noteiktu laiku garantējam elektroenerģijas piegādi par fiksētu cenu, savukārt jūs apņematies, ka šajā periodā pirksiet elektrību no mums un maksāsiet rēķinus. 

Ja līguma darbības laikā jūs to pārtraucat, mums tiek radīti zaudējumi.. Rēķinoties ar risku, kas var rasties, klientam laužot līgumu, tiek piemērots nosacījums, kas ir līguma laušanas maksa. Tā ir pasaulē plaši izmantota prakse, kas tiek piemērota dažādās nozarēs, piedāvājot dažādus produktus. Šāda prakse pastāv, piemēram, telekomunikāciju nozarē, un klienti ar to rēķinās, uzsākot sadarbību. 

Jums ir izvēle, vai uzņemties šīs saistības vai nē, jo ir pieejami 3 produkti bez līguma laušanas maksas: 

- Elektrum Universālais un Elektrum Klasiskais, kas paredz fiksētu elektroenerģijas cenu uz 1 gadu, kura laikā jūs varat brīvi izvēlēties  gan citu Elektrum produktu, gan citu elektroenerģijas tirgotāju.

- Elektrum Dinamiskais, kas paredz mainīgu cenu. Jums ir iespēja ar  Latvenergo starpniecību  pirkt elektroenerģiju par to cenu, kāda tā ir biržā konkrētajā mēnesī. Līdz ar to pašam uzņemoties risku par cenu svārstībām biržā un maksājot Latvenergo tikai komisijas maksu par tirdzniecības pakalpojumu. 

Kas notiks pēc līguma termiņa beigām? Izvēle būs jāizdara no jauna?

Jā, tuvojoties līguma termiņa beigām, varēsiet iepazīties ar aktuālajiem tirgotāju piedāvājumiem un atkal varēsiet izvēlēties sev piemērotāko. Tuvojoties līguma termiņa beigām, mēs nosūtīsim informācija par aktuālo piedāvājumu, piedāvājot pagarināt sadarbību. 

Vai jaunajos līgumos redzamās elektroenerģijas cenas nemainīsies?

Iespējams, ka pēc tirgus atvēršanas  cenas mūsu piedāvājumiem mainīsies atbilstoši tirgus dinamikai. Taču, ja esam ar Jums vienojušies par kāda konkrēta produkta izvēli, elektrības cenas būs spēkā visu līgumā paredzēto laiku. 

Vienlaikus jāņem vērā, ka kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes, un elektrība ir tikai viena no tām, kas veido aptuveni 1/3 no izmaksu summas. Pārējās komponentes – maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi) un obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN ir regulētas izmaksu pozīcijas, un arī tās var mainīties. Ja kāda no šīm komponentēm līguma darbības periodā mainīsies, mainīsies arī kopējā cena par kilovatstundu. 

Vai savu izvēli varu izdarīt vēlāk, piemēram, martā vai augustā?

Jā, to varat darīt arī vēlāk. Kamēr nebūsiet izvēlējušies kādu konkrētu tirgus produktu vai tirgotāju, elektrību jums pārdos līdzšinējais tirgotājs kā Universālo pakalpojumu.

Kā izvēlēties sev piemērotāko elektroenerģijas produktu?

  1. Izvēlieties sev piemērotu ikmēneša cenu – fiksētu vai mainīgu
  2. Ja jūs izvēlaties produktu ar fiksētu cenu, tad atrodiet sev atbilstošāko produktu, kas atbilst jūsu patēriņam.  
  3. Ja ikmēneša cenai esat gatavi sekot līdzi elektroenerģijas biržā, tad jums piemērotāks būs „Elektrum Dinamiskais”. 

Ja man patēriņš ir 200 kWh mēnesī, vai varu izvēlēties produktu Elektrum izdevīgais 200+?

Jā, visticamāk, ka šis būs piemērotākais produkts. Vienlaikus iesakām izmantot produktu kalkulatoru, kurš palīdzēs izvēlēties izdevīgāko no mūsu izstrādātajiem Elektrum produktiem. Ievadot kalkulatorā konkrētu patēriņa apjomus, kalkulators parādīs jūsu mēneša izmaksas dažādiem Elektrum produktiem. Atliks salīdzināt un izvēlēties atbilstošāko. 

Esmu izvēlējusies produktu Elektrum Universālais, taču vasarā mans ikmēneša patēriņš ir tikai 150kWh. Vai man nebūs kādu soda sankciju, ja nepatērēju vairāk, jo reklāmās dzirdu, ka „Elektrum Universālais” ir domāts tiem, kas patērē līdz 200kWh?

Nē, jūsu maksājums tiks aprēķināts atbilstoši patērētajam. Elektrum Universālā produkta gadījumā ikmēneša izlīdzinātais maksājums tiks aprēķināts atbilstoši jūsu vidējam patēriņam mēnesī. Taču, ja patēriņš mainīsies, izlīdzinātā maksājuma summa atbilstoši tiks pārrēķināta, ņemot vērā arī jūsu veiktos maksājumus. Ja būsiet pārmaksājis, vai, tieši otrādi, tērējis elektrību vairāk nekā iepriekš, starpība tiks vienmērīgi izlīdzināta nākamajiem maksājumiem. 

Kādos gadījumos vērts izvēlēties divu laiku zonu skaitītāju?

Divu laika zonu uzskaites ieguvums ir tikai tad, ja elektrības patēriņa nozīmīga daļa notiek naktīs no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 un brīvdienās.

Ja patēriņa proporcija ir vismaz 50:50 vai, vēl labāk, patēriņa proporcija nakts stundās un bīrvdienās ir lielāka, tikai tad ir vērts izvēlēties divu laika zonu uzskaiti. 

Ja jūs esat starp tiem cilvēkiem, kas pirms pl.7:00 pamet māju un atgriežas mājās vēlu vakarā un brīvdienas pavada mājās, šis varētu būt izdevīgs risinājums, jo tā sauktajās pīķa stundās, kad elektrība ir ļoti pieprasīta un attiecīgi arī dārga, jūs to nepatērēsiet vai patēriņš varētu būt mazs. Visbiežāk gan tā nav un proporciju 50:50 ir ļoti grūti panākt. 

Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Ir pieejami skaitītāji ar diviem laika zonu režīmiem. Vai var pieteikt šādu skaitītāju? Tie būs par maksu vai bez maksas?

Skaitītāja maiņu uz 2 zonu uzskaiti var pieteiktsavam tirgotājam, kas attiecīgi nodos šo informāciju AS „Sadales tīkls.” Tas ir bezmaksas pakalpojums. Protams, jums iepriekš ir jāpārliecinās, vai lielāko daļu elektroenerģijas patērējat nakts stundās un brīvdienās, jo tikai tad divu laika zonu uzskaite Jums būs izdevīga. Izmantojiet mūsu sagatavoto 2 zonu kalkulatoru, lai pārliecinātos par šādas uzskaites piemērotību jūsu mājsaimniecībai.

Vai mājā ir iespējams uzstādīt atsevišķu skaitītāju, ja līdz šim vairākām mājām ir bijis viens skaitītājs? Vēlamies katra ģimene izvēlēties sev izdevīgāko piedāvājumu.

Šai gadījumā ģimenei jāvēršas ar jauna pieslēguma ierīkošanas pieteikumu mūsu klientu servisā. Sistēmas operators AS „Sadales tīkls” izvērtēs tehniskās iespējas pieslēguma ierīkošanai jūsu mājoklī un sagatavos izmaksu piedāvājumu. 

Man ir īpašums, kurā uzturos tikai vasarā, un tajā ir mazs elektrības patēriņš. Vai šeit man arī jāizvēlas kāds no tirgus produktiem?

Jā, jebkurā gadījumā ikvienam būs jāizvēlas savs tirgotājs un tirgus produkts. Gadījumā, ja izvēli nebūsiet izdarījis, elektrību jums pārdos iepriekšējais tirgotājs „Universālā pakalpojuma” ietvaros.

Ja jūsu elektrības patēriņš ir mazs un sezonāls, ieteicamāk izvēlēties produktu Elektrum Universālais ar izlīdzināto maksājumu. Saņemot informāciju par ikmēneša izlīdzinātā maksājuma summu, jums var būt ērti apvienot maksājumus par vairākiem mēnešiem vienā, tādējādi ietaupot komisijas maksu. Tāpat jums nebūs jānodod skaitītāja rādījumi.

Ja jums ir vairāki līgumu par katru no īpašumiem,  īpašumiem, piem. vasarnīcu, garāžu un dzīvokli, Jūs varat apvienot visus savus īpašumus vienā līgumā. Tādējādi kopējais mēneša patēriņš būs lielāks un varēsiet izvēlēties produktu ar izdevīgākiem cenas nosacījumiem pie lielāka patēriņa. Šajā gadījumā arī darbosies viens no tirgus pamatprincipiem – jo vairāk tērē, jo mazāk maksā par 1kWh. Lai apvienotu objektus, aicinām vērsties mūsu klientu servisā,  zvanot 80200400 vai rakstot uz e-pastu klientu.serviss@latvenergo.lv. Ļoti ērti un vienkārši to ir veikt pašam portālā e-latvenergo.lv, veicot produktu izvēli un uzsākot līguma slēgšanu. Ir tikai jāatzīmē, kurus savus īpašumus vēlaties iekļaut vienā līgumā.

Mājā ir trīs dzīvokļi, bet viens skaitītājs. Kā rīkoties?

Tirgus apstākļos līgumattiecības nemainīsies – līgums tiek slēgts ar vienu no elektroenerģijas lietotājiem. Tāpat kā ikvienam klientam, arī jums būs iespējas brīvi izvēlēties sev izdevīgāko elektroenerģijas produktu piedāvājumu un tirgotāju. 

Norēķinu jautājumi

Vai pastāv iespēja apvienot vairākus līgumus vienā, lai tā iegūtu labāku piedāvājumu? Piemēram, apvienot vienā līgumā vecāku, brāļu un māsu līgumus?

Šī, protams, ir viena no iespējām, kā var tikt pie labāka, cenas ziņā izdevīgāka piedāvājuma.  To droši var darīt, vienā līgumā apvienojot kaut vai visu daudzdzīvokļu māju. Klientu servisā līgumi tiks apvienoti, un būs iespēja paņemt labāku Elektrum piedāvājumu, piemēram, Izdevīgais 600+. Jāapzinās gan, ka šādi tas cilvēks, kas uzņemas visus šos maksājumus, attiecīgi uzņemas arī atbildību par tiem draugiem un ģimenes locekļiem, kas, piemēram, varētu kādā brīdī  nemaksāt.

Kas jāzina klientiem, ja viņiem šobrīd ir nesamaksāti parādi?

Parāds jebkurā gadījumā būs jānomaksā. Tad, kad mēs ar jums slēgsim jaunu  līgumu, iepriekšējām līgumattiecībām jābūt sakārtotām. 

Kādēļ ir nepieciešams izlīdzinātais maksājums? Mums iepriekšējā sistēma bija pierastāka.

Līdz šim maksājumu par elektroenerģiju aprēķinājāt, sareizinot tarifa cenu ar patērēto kilovatstundu daudzumu. Taču tirgus apstākļos situācija mainās - kopējo maksājumu par elektrību veido vairākas komponentes – maksa par elektroenerģiju un tās tirdzniecību, maksa par sistēmas pakalpojumiem (piegādi), obligātās iepirkuma komponentes, PVN. Kopējais elektrības maksājums būs jāaprēķina kā atsevišķo komponenšu summa. Regulētās elektrības maksājuma komponentes (t.i. sistēmas pakalpojumi, OIK, PVN) var mainīties, un ikmēneša maksājuma aprēķins jāveic atbilstoši aktuālajiem tarifiem. Savukārt elektroenerģijas daļai iespējami dažādi produktu veidi, daži no kuriem klientiem var būt sarežģīti aprēķināmi. Tādējādi tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā norēķinu kārtību, kad jūs pats aprēķinājāt savu maksājuma summu. Tāpēc turpmāk maksājumu summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs jums informāciju par to – vai tas būtu izlīdzinātais maksājums, vai ikmēneša rēķins.

Kā notiek norēķini par elektrību?

Kopējo maksu par elektroenerģiju veido vairākas komponentes – maksa par elektroenerģiju un tās tirdzniecību, maksa par sistēmas pakalpojumiem (elektroenerģijas piegādi), obligātā iepirkuma komponentes, kā arī PVN. Jūsu ērtībām visi šie maksājumi tiks apvienoti vienā rēķinā vai maksājumā.

Mēs jums piedāvājam divas norēķinu iespējas:

1) Izlīdzinātais maksājums. Tas paredz katru mēnesi maksāt nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Gadījumā, ja jūsu patēriņš mainās, izlīdzinātā maksājuma summa tiek pārrēķināta. Šis ir ērtākais un vienkāršākais norēķinu veids.

2)  Ja jūs vēlaties norēķināties atbilstoši faktiskajam patēriņam, piemērotāka būs rēķina saņemšana. Šai gadījumā katru mēnesi līdz 3. datumam jānolasa un jāpaziņo savs skaitītāja rādījums portālā e-latvenergo.lv, kuram atbilstoši izveidosim rēķinu. Skaitītāja rādījumi jāziņo arī tad, ja elektroenerģiju konkrētā mēnesī neesat patērējis vai esat norēķinājušies avansā. Nesaņemot rādījumus, jums tiks izveidots rēķins atbilstoši jūsu vidējam patēriņam. Rēķinu pēc jūsu izvēles var saņemt elektroniski vai pa pastu. Pa pastu nosūtītajiem papīra rēķiniem tiks piemērota maksa 0.50 EUR. 

Ievadot skaitītāja rādījumus portālā e-latvenergo.lv, turpat uzreiz ir iespējams izveidot momentrēķinu un veikt tā apmaksu. Skaitītāja rādījumus var nodot arī ar SMS vai mutiski pa tālruni.

Vai par elektrību joprojām var maksāt internetbankā?

Maksājumus par elektroenerģiju, tāpat kā līdz šim, var veikt arī internetbankās. Taču no 1.februāra, kad tiek veikti maksājumi par janvārī patērēto elektroenerģiju, tarifi vairs nav spēkā. Tagad klientiem ir dažādi elektroenerģijas produkti, dažādas cenas, saskaņā ar kurām jānorēķinās, un dažādi norēķinu veidi, tāpēc internetbankās vairs nebūs pieejamas maksājumu sagataves.  Norēķinoties internetbankā, jums vajadzēs vai nu maksāt savu Izlīdzinātā maksājuma summu, vai apmaksāt saņemto rēķina summu. 

Vai man pašam jārēķina līdzi, kad jāmaksā par savu izvēlēto produktu? Vai sūtīsiet SMS?

Pirmais maksājums atbilstoši jaunajam produktam un kārtībai ir jāveic februārī (par patērēto elektroenerģiju janvārī). Ja esat izvēlējušies Izlīdzināto maksājumu, atbilstoši tā summai maksāsiet katru mēnesi, sākot no februāra. Savukārt ja vēlējāties saņemt rēķinu (vai rēķina summu SMS veidā), tad jūsu pienākums ir katru mēnesi līdz 3. datumam paziņot mums skaitītāja rādījumus, pēc kuriem aprēķināsim rēķina summu un nosūtīsim to jums. 

Jūsu ērtībām portālā e-latvenergo.lv sadaļā Līgumi jums ir iespēja pieteikties atgādinājuma SMS saņemšanai par Izlīdzinātā maksājumu veikšanu. Maksa par īsziņas saņemšanu - 0.06 EUR. 

Cenu piedāvājums 24 mēnešiem faktiski nozīmē līgumsaistības uz 24 mēnešiem?

Jā. 

Uz 1.janvāri man ir bijusi pārmaksa. Kas ar to notiks pēc jaunās kārtības?

Pārmaksātā summa nekur nepazudīs. Atbilstoši Jūsu elektroenerģijas produkta nosacījumiem Jūs sāksiet maksāt februārī (norēķinoties par janvārī patērēto elektrību) no tā skaitītāja rādījuma, līdz kuram iepriekš veicāt apmaksu. 

Ja Jūs jaunā līguma ietvaros vēlējāties saņemt rēķinus (vai rēķina summu SMS veidā) katru mēnesi, Jums katru mēnesi no 27.līdz 3.datumam ir jāpaziņo skaitītāja rādījumi. Rādījums jāziņo arī tad, ja tas ir mazāks par to, līdz kuram Jums iepriekš bija veikta pārmaksa - tas nozīmēs, ka attiecīgajā mēnesī Jums nebūs neapmaksātā patēriņa, un Jūs saņemsiet rēķinu ar maksājuma summu nulle eiro. 

Ja jaunajā līgumā ir izvēlēts Izlīdzinātais maksājums, mēs nosūtīsim Jums atgādinājumu ar Jūsu jauno Izlīdzinātā maksājuma summu, kad avansā apmaksātais patēriņš tuvosies beigām. 

Kas ir „Mēneša maksa”?

Mēneša maksa ir elektroenerģijas cenas sastāvdaļa produktiem Elektrum Izdevīgais 200+ un Elektrum Izdevīgais 600+, kas kopā ar cenu par kilovatstundu (kWh) veido kopējo maksu par elektroenerģiju. Šāda cenas struktūra nodrošina to, ka kopējās faktiskās izmaksas par patērēto kWh mainās atkarībā no patērētā elektroenerģijas daudzuma: jo lielāks patēriņš - jo zemākas faktiskās izmaksas par kWh.

Kur var redzēt tarifu – kopējo cenu par kilovatstundu dažādiem elektroenerģijas produktiem?

Portālā e-latvenergo.lv varat redzēt cenas katrai elektrības maksājuma sastāvdaļai atsevišķi. 

Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad jūs norēķinājāties pēc viena kopīga tarifa, elektroenerģijas brīvā tirgus apstākļos katra pakalpojuma cenas komponente tiek izdalīta atsevišķi. Kā elektroenerģijas tirgotājs mēs nosakām un savā līgumā ar jums vienojamies tikai par vienu no šīm sastāvdaļām – maksu par elektroenerģiju. Tā kā dažiem produktiem elektroenerģijas maksu veido cena par kilovatstundu (kWh) un mēneša maksa, tad vienas kWh kopīgās izmaksas mainīsies atkarībā no patērētā kWh daudzuma. 

Savukārt pārējās cenas sastāvdaļas (maksa par sistēmas pakalpojumiem, OIK, PVN) paliek regulētas, un tās apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pārējo pakalpojumu cenas tiek uzrādītas jūsu informācijai, taču mēs nevaram garantēt, ka līguma darbības periodā tās paliks nemainīgas. 

Ņemot to visu vērā, ir skaidrs, ka uzrādīt kopējo cenu par vienu kWh nav iespējams, jo tas atkarīgs no konkrēta patēriņa.

Lai jūs varētu ērti un vienkārši izvēlēties sev piemērotāko produktu, izmantojiet kalkulatoru mūsu portālā e-latvenergo.lv.  Tur jūs varat redzēt izmaksas katram no piedāvātajiem produktiem atbilstoši tieši savam patēriņam. 

. .
topLink